ธรรมชาติของเส้นผม

posted on 06 Feb 2010 21:32 by dianabt
             

         ธรรมชาติของเส้นผม

โดยธรรมชาติของเส้นผม  จะมีการงอกใหม่และหลุดร่วงไปตามวัฏฏจักรตลอดเวลา  เส้นผมเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่มีการงอกออกมาจากเซลล์ของผิวหนังทั่วร่างกาย  แต่ที่ชัดเจนมากที่สุดคือที่ศีรษะ เพราะบริเวณตรงนี้ฮอร์โมนจะเกิดปฏิกิริยาได้มากที่สุดสำหรับการงอกของขนหรือ เส้นผม และเจริญได้ดีกว่าจุดอื่นๆ เส้นผมจะงอกออกมาจากต้นกำเนิดผิวหนังชั้นใน ซึ่งมีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นการเจริญเติบโตส่วนใหญ่ของเส้นผมจึงมาจากสารอาหารที่มาจากเลือดโดย ตรง  เส้นผมจะเจริญเติบโตได้ดีต้องมีสารอาหารหล่อเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นสารอาหารที่ให้ประโยชน์กับเส้นผม ซึ่งมีทั้งโปรตีนและวิตามินหลายชนิด  เมื่อเส้นผมได้สารอาหารได้เต็มที่ ก็จะเจริญเติบโตเป็นเส้นใหญ่และสมบูรณ์ไม่หลุดร่วงง่าย เส้นใหญ่สมบูรณ์ไม่แคระแกรน      ผมร่วง  เป็นปรากฎการณ์ปกติทั่วๆไปตามธรรมชาติของเส้นผม เส้นผมจะมีการผลัดเปลี่ยนกันตลอดเวลา  ส่วนที่หมดอายุก็หลุดร่วงไปที่เรียกว่าผมร่วงนั่นเอง หลังจากนั้นจะมีเส้นใหม่งอกขึ้นมาทดแทนส่วนที่ร่วงไป นี้คือวัฏฏจักรของผมร่วงของคนปกติทั่วๆไปที่ไม่มีปัญหาอะไร
     แต่จะมีกรณีผมร่วงที่สร้างปัญหาให้กับมนุษย์ที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้.-
   1 )  ผมร่วงผิดปกติ  ซึ่งผมร่วงประเภทนี้อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ  ทั้งจากโรคประจำตัว  สารเคมีต่างๆที่สัมผัส  สิ่งแวดล้อม  และปฏิกิริยาภายในร่างกาย   ฮอร์โมนเพศ  ฯล ฯ  สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ก่อนเกิดปัญหาผมร่วง  แต่ต้องแก้ไขทันทีที่รู้ว่าปัญหาเกิดขึ้น  เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาผมบางติดตามมา  และอาจตามด้วยศีรษะล้านในที่สุด ถ้ารักษาไม่ทันการณ์ ซึ่งประมาทไม่ได้
   2 )  ผมร่วงตามปกติทั่วๆไป  แต่ปัญหา คือผมใหม่ไม่ค่อยงอก ซึ่งมีผลทำให้ผมเริ่มบางลงเรื่อยๆ จนสามารถมองเห็นหนังศีรษะได้ชัดเจน  ซึ่งกรณีนี้ปัญหามีมากขึ้นเรื่อยๆ จนแซงหน้าจากปัญหาอื่น  สาเหตุเพราะปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลกระทบต่อการงอกใหม่ของเส้นผมมีมากขึ้น เรื่อยๆ ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ สารเคมี  ของใช้ประจำวัน  ภาวะที่โลกร้อนขึ้น  การบริโภคอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม นอกจากสารอาหารที่จำเป็นที่ไปหล่อเลี้ยงรากผมและเส้นผมให้เจริญเติบโตแล้ว  สภาพของเซลล์หนังศีรษะก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน  กล่าวคือผิวหนังศีรษะต้องอยู่ในสภาพดีไม่สร้างปัญหาให้กับเส้นผม ความอุดมสมบูรณ์ต้องเพียงพอ เซลล์หนังศีรษะต้องมีสารอาหารหล่อเลี้ยงชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาในระดับที่สม ดุลย์  โดยทั่วๆไปเซลล์ของผิวหนังทุกส่วนจะมีรูขุมขนปรากฎในทุกๆอณูของเซลล์ ทั้งนี้เพื่อการระบายถ่ายเทของเสียและการดูดซึมของปฏิกิริยาทางเคมีของร่าง กาย   จากปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชม. ทำให้เกิดของเสียหลายชนิดที่ร่างกายต้องขับออกไปผ่านช่องทางต่างๆ และหนึ่งในช่องทางที่ร่างกายขับของเสียต่างๆออกมาก็คือ รูขุมขนนั่นเอง  และของเสียที่สร้างปัญหาให้กับเส้นผมโดยตรง หนึ่งในนั้นก็คือ ไขมันส่วนเกิน  กรดยูริค  เกลือ เป็นต้น
   ผมร่วง  เกี่ยวข้องอะไรกับไขมัน  ไขมันส่วนเกินที่ร่างกายขับออกมาในรูปของเสีย เมื่อขับออกมามากๆ จะสร้างปัญหาให้กับผิวหนังศีรษะ กล่าวคือ ไขมันที่เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยของร่างกายที่ปรากฎบนหนังศีรษะ เป็นไขมันที่ยังไม่อิ่มตัว ซึ่งจะถูกย่อยอีกต่อหนึ่งโดยแบคทีเรียในบรรยากาศ ผลจากปฏิกิริยาย่อยสลาย ทำให้เกิดของเสียขึ้นอีกครั้ง ของเสียเหล่านี้ถ้าหมักหมมอยู่นานๆบนศีรษะที่ปกคลุมไปด้วยเส้นผม  เท่ากับศีรษะเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคนี่เอง  ผลกระทบที่ตามมา นอกจากศีรษะสกปรกแล้ว สภาวะกรดและสิ่งสกปรกเน่าเสียเหล่านี้ยังซึมลงสู่ผิวหนังและรากผม  มีผลทำให้รากผมเน่าเสียง่าย นอกจากนี้กรดอ่อนๆจากปฏิกิริยายังกัดกร่อนเส้นผมและผิวหนังศีรษะอีกต่อหนึ่ง และยังสร้างปัญหาอื่นๆให้อีกมากมาย
 
  ผมร่วง  เกี่ยวข้องอะไรกับกรดยูริค   กรดยูริค ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นยูเรีย เป็นสารซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาสันดาปภายในของร่างกาย และถูกขับออกมาทางรูขุมขนอีกทางหนึ่ง  ถึงแม้จะเป็นกรดอ่อนๆ แต่ถ้าสะสมและหมักหมมอยู่นานๆก็จะมีผลกระทบต่อเส้นผมเช่นกัน  ทั้งผมร่วงง่ายขึ้น ผมแคระแกรน  กรดยูริคซึมกลับเข้าสู่ผิวหนังศีรษะอีกครั้งจะทำอันตรายต่อรากผม  ทำให้รากผมเน่าเสียง่าย  ส่งผลให้เส้นผมร่วงง่ายขึ้น 
 
  ผมร่วง  เกี่ยวข้องอะไรกับกรดเกลือที่ร่างกายขับออกมา   เกลือที่ร่างกายขับออกมาทางรูขุมขนจะออกมาในรูปเหงื่อ ซึ่งมาจากการสันดาปจากภายในของร่างกายเช่นกัน  เกลือมีสภาพกัดกร่อนเช่นกัน ขนาดเหล็กทั้งแท่งยังสามารถกัดให้กร่อนเป็นเศษสนิมได้ง่ายๆ  นับประสาอะไรกับเส้นผมของคนเรา ซึ่งเป็นโปรตีน การกัดกร่อนยิ่งง่ายขึ้นมากกว่าหลายเท่าตัว  ผลจากเกลือที่ร่างกายขับออกมาจึงมีผลทำอันตรายต่อเส้นผมโดยตรง  ทั้งทำให้ผมร่วงง่ายขึ้น  เส้นผมถูกกัดกร่อนง่ายขึ้น  ผิวหนังศีรษะแห้งและไม่สมบูรณ์ในกรณีมีมากกว่าปกติทั่วๆไป
        ดูข้อมูลต่างเกี่ยวกับผมร่วง 
ปัญหาผมร่วงและสาเหตุของผมร่วง
    นอกจากสารต่างๆที่กล่าวมาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเส้นผมแล้ว   ยังมีสารอื่นๆที่มนุษย์ยังศึกษาไม่ถึงอีกมากมาย  ดังนั้น จึงควรหมั่นดูแลและรักษาเส้นผมอยู่ตลอดเวลา  ยิ่งผู้ที่มีปัญหา ผมร่วงผิดปกติ  ผมร่วงเรื้อรัง  หรือปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมควรรีบรักษาทันที ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข


BaByliss 5223U Cord Keeper 2000 Hair Dryer Fuchsia
Buy new: £17.99
Usually dispatched within 24 hours

Babyliss Pro Rebel 32mm Hot Pink Conical Wand Hair Curling Tong + Free Heat Mat & Finger Shields
Buy new: £44.95
Usually dispatched within 1-2 business days

Babyliss Pro - Ionic Thermal Brush
Buy new: £22.95
Usually dispatched within 1-2 business days

BaByliss 2088U Straightener
Buy new: £40.88
Usually dispatched within 1-2 business days

BaByliss 5137U Eco Hair Dryer
Buy new: £14.81
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss 2856AU Pro 200 Nano Straightener Pink
Buy new: £15.00
Temporarily out of stock. Order now and we'll deliver when available. We'll e-mail you with an estimated delivery date as soon as we have more information. Your credit card will not be charged until we ship the item.

Babyliss 5560BU Elegance 2000W Hair Dryer With Accessories
Buy new: £19.40
Usually dispatched within 24 hours

BEliss by BaByliss 5710BU Unique Straightening Hair Dryer 1750W
Buy new: £19.60
Usually dispatched within 1-2 business days

BaByliss 2856BU Pro 200 Nano Straightener Blue
Buy new: £14.35
Temporarily out of stock. Order now and we'll deliver when available. We'll e-mail you with an estimated delivery date as soon as we have more information. Your credit card will not be charged until we ship the item.

Wahl 3 Piece Hot Air Styling Kit Ionic ZX525
Buy new: £17.26
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss 6900BC Portable Hood Hair Dryer
Buy new: £35.00
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss 5345U Superspeed 2000W Travel Hair Dryer Kit
Buy new: £15.00
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss 2780U Big Hair Hot Air Styler
Buy new: £25.00
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss Hot Air styler Shape and Smooth 300W 5256BU
Buy new: £12.00
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss 5138U Ultra Shine Lightweight 2000W Hair Dryer
Buy new: £10.25
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss 2583BU Combined Brush/Tong
Buy new: £17.95
Usually dispatched within 1-2 business days

BaByliss 5541U Pro Speed 2100W Hair Dryer
Buy new: £25.00
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss 2099BU Total Freedom 230 Cordless Straightener
Buy new: £37.05
Usually dispatched within 24 hours

BaByliss Ti-Ceramic Pro 230 Degree Straightener 2078U
Buy new: £35.00
Usually dispatched within 24 hours

Babyliss Pro - Ceramic Hot Brush
Buy new: £19.95
Usually dispatched within 1-2 business days

Comment

Comment:

Tweet